اخبار آبی سان
1391/10/03
نزدیک شدن به عرضه سامانه کانون ارزیابی
نزدیک شدن به عرضه سامانه کانون ارزیابی
 

کانون ارزیابی یا Assessment Center جزو جدیدترین رویکردها در جذب و استخدام و انتخاب نیروی انسانی برای سازمان است. این رویکرد حاوی بررسی و ارزیابی کاندیداهای شغلی بر اساس جنبه های مختلف شخصیتی، روانی، دانشی، عملکردی و پیش بینی عملکردی آینده ایشان استوار است. با توجه به پیچیدگی ها و مراحل مختلف فرآیند کانون ارزیابی، استفاده از سامانه نرم افزاری می تواند سرعت، دقت و کیفیت ارزیابی ها را افزایش دهد.

آبی سان در راستای مأموریت خود و اهدافی که برای ارزش آفرینی برای مشتریان در حوزه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی دارد، اقدام به طراحی و تولید سامانه کانون ارزیابی نموده است که امید می رود تا پایان سال جاری آماده عرضه به بازار گردد.

با توجه به پیچیدگی و کیفیت سیستم کانون ارزیابی و هزینه بر بودن آن برای سازمان، این سامانه عمدتاً در شرکت های بزرگ که دارای ساختار منابع انسانی قوی هستند قابلیت پیاده سازی دارد. از این رو آبی سان این محصول را برای این بخش از بازار موقعیت یابی کرده است.