اخبار آبی سان
1393/08/03
نسخه جدید سامانه جذب و استخدام آماده عرضه گردید.
ویرایش چهارم سامانه جذب و استخدام، با مشخصات ذیل آماده عرضه گردید.

تغییرات صورت گرفته  در سیستم:

·         امکان برگزاری آزمون ها به صورت قلم و کاغذی

·         امکان اضافه شدن مجموعه تست های تخصصی (تا 5 آزمون برای هر گروه)

·         امکان اخذ خروجی اکسل از تک تک گزارش های نرم افزار

·         امکان تعریف دسترسی برای کاربران سیستم حتی تا سطح گروه های تعریف شده در سیستم

·         امکان تغییر ظاهر ورودی آزمون دهنده با آرم و مشخصات سازمان مشتری

·         رفع باگ های شناسایی شده از طریق بازخورد مشتریان