اخبار آبی سان
1393/08/03
شرکت پرتودانه خزر هم به خانواده آبی سان پیوست

جناب حاج آقای خوشنویس مدیریت محترم منابع انسانی شرکت پرتودانه خزرپس از بررسی دموی نرم افزار جذب و استخدام دستور به همکاری مشترک با شرکت را صادر و در حال حاضر از نرم افزار آبی سان استفاده می فرمایند.

ضمن تشکر از مدیران خوش فکر و با تدبیر مجتمع فوق، آرزومند تداوم و توسعه این همکاری و روزگاری بسیار پر ثمر برای ایشان و سازمان مربوطه هستیم.