اخبار آبی سان
1393/07/19
شرکت طلایه داران صنعت فرآیند به خانواده آبی سان پیوست.
افتخاری نو برای شرکت آبی سان
جناب آقای خالقی مدیریت محترم منابع انسانی شرکت طلایه داران صنعت فرآیندپس از بررسی دموی نرم افزار جذب و استخدام دستور به همکاری مشترک با شرکت را صادر و در حال حاضر از نرم افزار آبی سان استفاده می فرمایند.