اخبار آبی سان
1393/07/03
شرکت شبکه بانان پاژ هم به آبی سان پیوست.
افتخاری برای آبی سان

جناب آقای مهندس کاکایی مدیریت محترم عامل شرکت شبکه بانان پاژ پس از بررسی دموی نرم افزار جذب و استخدام دستور به همکاری مشترک با شرکت را صادر و در حال حاضر از نرم افزار آبی سان استفاده می فرمایند.