اخبار آبی سان
1392/10/17
هلدینگ فرزادنام و شرکت محیا دارو به خانواده آبی سان پیوستند...
هلدینگ فرزادنام (گروه دارویی ندای محیا) به همراه شرکت محیا دارو به خانواده آبی سان پیوستند.

سرکارخانم اصغری مدیریت منابع انسانی گروه فرزادنام (گروه دارویی ندای محیا) به همراه آقای بیگ زاده مدیریت منابع انسانی شرکت محیا دارو، آقای دیبایی ریاست کارگزینی محیا دارو و آقای علیپور مدیریت محترم عامل گروه پس از بررسی دموی نرم افزار جذب و استخدام دستور به همکاری مشترک با شرکت را صادر و در حال حاضر از نرم افزار آبی سان استفاده می فرمایند.

ضمن تشکر از مدیران خوش فکر و با تدبیر مجتمع فوق، آرزومند تداوم و توسعه این همکاری و روزگاری بسیار پر ثمر برای ایشان و سازمان مربوطه هستیم.