اخبار آبی سان
1392/10/08
شرکت هامون نایزه به خانواده آبی سان پیوست
شرکت هامون نایزه به خانواده آبی سان پیوست

جناب حاج آقا فتح زاده مدیریت محترم منابع انسانی و جناب آقای سرسالار رئیس محترم امور اداری شرکت هامون نایزه پس از بررسی دموی نرم افزار جذب و استخدام دستور به همکاری مشترک با شرکت را صادر و در حال حاضر از نرم افزار آبی سان استفاده می فرمایند.

ضمن تشکر از مدیران خوش فکر و با تدبیر مجتمع فوق، آرزومند تداوم و توسعه این همکاری و روزگاری بسیار پر ثمر برای ایشان و سازمان مربوطه هستیم.