اخبار آبی سان
1392/10/08
شرکت سبا آسانبر به خانواده آبی سان پیوست
شرکت سبا آسانبر به خانواده آبی سان پیوست

جناب آقای دکتر فروزان مدیریت محترم منابع انسانی و اداری شرکت سبا آسانبر  پس از بررسی دموی نرم افزار جذب و استخدام دستور به همکاری مشترک با شرکت را صادر و در حال حاضر از نرم افزار آبی سان استفاده می فرمایند.

ضمن تشکر از مدیران خوش فکر و با تدبیر مجتمع فوق، آرزومند تداوم و توسعه این همکاری و روزگاری بسیار پر ثمر برای ایشان و سازمان مربوطه هستیم.