اخبار آبی سان
1392/05/22
مجتمع تجاری پالادیوم نیز به خانواده آبی سان پیوست
مجتمع تجاری پالادیوم نیز به خانواده آبی سان پیوست
 

جناب آقای مهندس رفتاری مدیریت محترم مجتمع و جناب آقای مهندس صمدی مدیریت محترم منابع انسانی مجتمع تجاری پالادیوم به همراه سرکار خانم میرزادگی پس از بررسی دموی نرم افزار جذب و استخدام دستور به همکاری مشترک با شرکت را صادر و در حال حاضر از نرم افزار آبی سان استفاده می فرمایند.

ضمن تشکر از مدیران خوش فکر و با تدبیر مجتمع فوق، آرزومند تداوم و توسعه این همکاری و روزگاری بسیار پر ثمر برای ایشان و سازمان مربوطه هستیم.