اخبار آبی سان
1392/02/11
شرکت عالی فرد (سن ایچ) ، شرکت پرداخت الکترونیک سامان و شرکت رشد طیور زواره نیز به خانواده آبی سان پیوستند
شرکت عالی فرد (سن ایچ) ، شرکت پرداخت الکترونیک سامان و شرکت رشد طیور زواره نیز به خانواده آبی سان پیوستند
 

جناب آقای مهندس هاشمی مدیریت محترم منابع انسانی شرکت عالی فرد به همراه سرکار خانم مهندس رضائیان کارشناس محترم منابع انسانی این شرکت، پس از بررسی دموی نرم افزار جذب و استخدام دستور به همکاری مشترک با شرکت را صادر و در حال حاضر از نرم افزار آبی سان استفاده می فرمایند.

همچنین این افتخار همکاری نیز از طرف شرکت پرداخت الکترونیک سامان نیز نصیب شرکت آبی سان گشت و جناب آقای مهندس آزادی مدیریت محترم منابع انسانی شرکت، پس از بررسی قابلیت های نرم افزار تصمیم به همکاری با این مجموعه را اتخاذ نمودند.

افتخار دیگر، همکاری با شرکت رشد طیور زواره بود که پس از برگزاری جلسه دموی محصول خدمت آقایان امیر حسین و آرش اختری مدیران محترم این مجموعه و جناب آقای مهندس اکبری، نصیب شرکت آبی سان گشت، لازم به ذکر است که این شرکت در هر دو شعبه خود در تهران و اصفهان، از نرم افزار بهره می برد.

ضمن تشکر از مدیران خوش فکر و با تدبیر شرکت های فوق، آرزومند تداوم و توسعه این همکاری و روزگاری بسیار پر ثمر برای ایشان و سازمان های مربوطه هستیم.