اخبار آبی سان
1392/05/26
شرکت داروسازی دکتر عبیدی و شرکت داروسازی سانوفی نیز به خانواده آبی سان پیوستند
شرکت داروسازی دکتر عبیدی و شرکت داروسازی سانوفی به خانواده آبی سان پیوستند
 

جناب آقای مهندس فرضی مدیریت محترم منابع انسانی شرکت داروسازی دکتر عبیدی به همراه جناب آقای مهندس چالاکی کارشناس محترم منابع انسانی این شرکت، پس از بررسی دموی نرم افزار جذب و استخدام دستور به همکاری مشترک با شرکت را صادر و در حال حاضر از نرم افزار آبی سان استفاده می فرمایند.

جناب آقای مهندس آقاجانیان مدیریت محترم منابع انسانی شرکت داروسازی سنوفی به همراه سرکار خانم مهندس گودرزی کارشناس محترم منابع انسانی این شرکت، پس از بررسی دموی نرم افزار جذب و استخدام دستور به همکاری مشترک با شرکت را صادر و در حال حاضر از نرم افزار آبی سان استفاده می فرمایند.

 

ضمن تشکر از مدیران خوش فکر و با تدبیر شرکت های فوق، آرزومند تداوم و توسعه این همکاری و روزگاری بسیار پر ثمر برای ایشان و سازمان های مربوطه هستیم.