آزمون شخصيت EYSENCK
سال ها تجربه کارشناسان ما در شرکت های ایرانی نشان داد که استفاده از نئو برای همه افراد سازمان ممکن نیست بسیاری نیروهای غیرکلیدی در سازمان وجود دارند که هم به سبب سطح سواد و هم به سبب پست غیرکلیدی استفاده از تست نئو برایشان مقدور نیست. بنابراین استفاده از آزمونی ساده تر و کوتاه تر در دستور کار قرار گرفت. آزمون تست شخصیت آیزنک آزمونی مفید و کارآمد برای ویژگی های شخصیتی کارکنان غیرکلیدی محسوب می شود.
شخصیت را می توان مجموعه ای با دوامِ ویژگی هایی تعریف کرد که ممکن است در موقعیت های مختلف تغییر کند و شامل موارد زیر می شود :
صداقت (L) : بصورت نا خودآگاه و در مواردی آگاه کوشش فرد را در ارائه توصیفی مثبت و دروغین و یا برداشت غیر واقعی از خود را نشان می دهد.
سلامت روان (N) : که روان رنجور خویی در برابر پایداری هیجانی و روان پریشی خویی در برابر تکانه ها را می سنجد.
برون گرایی / درون گرایی :
برون گرایی : برون گراها افرادی اجتماعی ، دوستدار دیگران ، با جرات ، فعال ، سرخوش ، با انرژی ، سرخوش ، دوستدار هیجان و تحریک ، امیدوار به موقعیت هایشان در آینده ، کنجکاو و در عمل , قاطع ، فعال و اهل گفتگو هستند. این افراد علاقمند به تحقیق و پژوهش می باشند.
درون گرایی : درون گراها افرادی محافظه کار ، مستقل ، تکرو ، خجالتی ، خوددار ، یکنواخت و متعادل ، کمرو و دوستدار تنهایی هستند.