آزمون MBTIآزمون تیپ شخصیتی
مدیران و سازمان ها با استفاده از فرآیند تیپ شخصیتی می‌توانند به آگاهی کاملی نسبت به توانائیهای کارکنان خود برسند. یعنی می‌توانند از طریق این آزمون متوجه شوند که کارکنان در جایی که مشغول به کار هستند همان جایی است که باید باشند، یا اینکه دارند وقت خود را در آن بخش تلف می کنند و بهره وری را پایین می آورند. مدیران به تدریج در میابند که که چگونه توانمندیهای طبیعی کارکنانشان را شناسایی کنند. می توانند به آنها بیاموزند که از استعدادهای خود بهره بگیرند. نقاط ضعف و قوت کارکنان خود را شناسایی کرده و از آنها در جایی از سازمان استفاده کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشند.
همچنین سازمانها برای موارد استخدامی خود با برگزاری آزمون‌های ساده کاملاً با تیپ شخصیتی فرد استخدام شونده آشنا می‌شوند و متوجه می گردند که آیا این فرد می تواند اهداف سازمانی مجموعه را برآورده کند یا خیر.
در نهایت یا از آن فرد استفاده نمی شود یا در بخشی از سازمان استفاده می شود که همخوانی با توانائی‌هایش داشته باشد.
روانشناسان صنعتی - سازمانی با ارزشیابی شخصیت، مناسب ترین افراد را برای پست های سازمانی انتخاب می کنند. با شناخت تیپ های مختلف شخصیتی می توان به راحتی شخصیت افرادی که وارد سازمان می شوند را شناسایی نمود، روابط و تعاملات آنها را در سازمان، نیازها، علایق و رفتار سازمانی آنها را در آینده پیش بینی نمود. با آگاهی از تیپ های شخصیتی می توان کنترل بسیاری از امور را در دست گرفت. به اعتقاد «دان روسو» شخصیت مفهومی است فرضی و نمی تواند به تنهایی، یعنی خارج از آنچه بین افراد می گذرد، در نظر گرفته شود.
تیپ های شخصیتی چارچوب هایی کلی هستند که در هریک مجموعه ای از ویژگی ها نهفته است. با وجود اینکه خصوصیات انسانی منحصر بفرد است، اما هر کس ویژگی های زیادی از یک تیپ شخصیتی را دارد. هیچ انسانی در قالب یک تیپ شخصیتی خاص جای نمی گیرد بلکه رگه هایی از تیپ های دیگر را نیز دارد. با وجود این میانگین ویژگی های شخصیتی هر فرد او را در یک تیپ شخصیتی جای می دهد. با کمک تیپ های شخصیتی می توان شباهت ها و تفاوت های خود و دیگران را شناخت. (تیپ های شخصیتی در سازمان – پروا اسدی، احمد اکبری دیباور – امین معاشرتی – انتشارات جنگل)

باید اشاره کرد، هیچ تیپ شخصیتی بهتر یا بدتر از سایرین معرفی نمی شود، بلکه هر کدام از تیپ ها یک محدوده از پتانسیل های سالم و ناسالم، نیروهای خاص، استعدادها، مزیت ها، محدودیت ها، بخش های پوشیده و نقاط ضعف را آشکار می سازد.

در زیر تلاش شده است در مورد هرکدام از گونه های مختلف تیپ شخصیتی توضیحاتی آورده شود.
تیپ های شخصیتی ١٦گانه کدامند؟
با کلیک بر روی هر کدام از گونه های مختلف شخصیتی بالا می توانید اطلاعات مختصری بدست آورید.