تاریخچه
آبی سان حاصل نزدیک به یک دهه تفکر، خلاقیت، دانش محوری و تمرکز بر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی است. حاصل سالها همکاری با شرکت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی خصوصی و دولتی از طریق تلفیق اصول و تئوری های منابع انسانی و روان شناسی صنعتی - سازمانی با نیازها و واقعیات سازمانی و فرهنگی کسب و کارهای ایران در حوزه سرمایه های انسانی است. این توشه گرانبها از سال 1388 با همکاری، علاقه مندی و پشتیبانی مدیران شرکت برید سامانه نوین، بنیان گذاشتن محصولی استراتژیک را برای سازمان های ایرانی در اذهان مدیران و رهبران این دو سازمان نوید داد. تلفیق دانش و تجربه دو دهه تولید و عرضه محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات در شرکت برید سامانه نوین با تجارب محصولی نو و به شدت مورد نیاز را برای صاحبان کسب و کار و سرمایه و کارآفرینان و مدیران سازمان های کشور به وجود آورد که هم اکنون قابل استفاده و بهره برداری بوده و بر اساس ایده های شکل گرفته پس از تولید آن، آبی سان عزم به پیمودن مسیری طولانی و پر برکت را نموده که در طی آن بر آن است تا گستره نیازهای بیشتری را در حوزه منابع انسانی برآورده نماید. آبی سان در سال 1391 با سرمایه ثبتی پنجاه میلیون ریال در سازمان ثبت شرکت های تهران به ثبت رسیده و از بهار عرضه انبوه محصول جذب و استخدام را شروع نموده است. بنابر تجارب کم نظیر اعضای هیئت مؤسس آبی سان، بر آنیم تا سازمانی نوین با تکیه بر اصول و دانش مدیریت و مبتنی بر خلاقیت و نوآوری کارکنان، برای خلق دورنمای بلند آبی سان ایجاد نماییم. در این راه همواره نگاه و گوش و هوش و عمل ما معطوف به رضایت پروردگار هستی و مشتریان آبی سان است.