مدیریت فروش و مشتریان
مدیریت فروش و مشتریان
آبی سان با توجه به تنوع نیازهای مشتریان محصولات مختلفی را آماده و یا در حال آماده سازی برای عرضه دارد. عمده محصولات ما در حوزه مدیریت منابع انسانی است و در اولین گام پوشش فرآیند جذب و استخدام را در دستور کار داریم. بر این اساس با توجه به سطح نیاز و حرفه ای بودن سازمان ها، سه نوع محصول را متناسب با ابعاد و سطح حرفه ای بودن واحد منابع انسانی آماده نموده ایم. با کلیک بر روی هر کدام از محصولات زیر می توانید اطلاعات بیشتری از آنها کسب نمایید.
محصول اول :
سامانه جذب و استخدام :
راه کار سازمان ها و شرکت های در حال توسعه
محصول دوم :
سیستم کانون ارزیابی (Assessment Center) :
راه کار سازمان ها و شرکت های بزرگ با ساختار منابع انسانی حرفه ای
محصول سوم :
سیستم جذب و استخدام آنلاین :
راه کار شرکت های دارای تعداد پرسنل کم
محصول چهارم :
سیستم آزمون ساز :
راه کاری برای روان شناسان، روان پزشکان و مؤسسات آموزشی

محصولات و خدمات آبی سان قابلیت سازگاری با انواع سازمان ها و نیازهای رهبران و مدیران کسب و کار کشور را دارد. از این رو کارشناسان و مشاوران فروش ما در تمام ساعات اداری آمادگی دارند تا با شناخت نیازها و درخواست های مشتریان، راه کار مناسب را به ایشان ارائه نمایند.