پیمان رازداری آبی سان
پیمان رازداری آبی سان
آبی سان به خوبی درک می کند که پای در چه عرصه حساسی نهاده است و به نیک می داند اطلاعات در دنیای امروز و بویژه اطلاعات نیروی انسانی سازمان ها، چه دارایی و بل سرمایه گرانبهایی محسوب می شود. ما می دانیم که اطلاعات سازمان ها چه مزیت رقابتی برای سازمان ها محسوب می شود و تا چه میزان می تواند برای سازمان ها حیاتی محسوب شود.

بر این اساس و طبق اصول ارزشی آبی سان شامل مشتری محوری، مسئولیت پذیری و البته امانت داری؛ همواره حفظ و مراقبت از اطلاعات مشتریان و سازمان ها را به عنوان مسئولیتی خدشه ناپذیر بر خود فرض دانسته و همه همّ و غم و تلاش و کوشش خود را صرف حفظ و عدم افشای آنها می کنیم. لذا این اطمینان را به مشتریان می دهیم که اطلاعات ایشان را به هیچ وجه در اختیار شخص دیگر قرار نداده مگر اینکه از طرف مراجع قضایی حکمی برای این کار دریافت کنیم.

آبی سان با توجه به تهدیدهای موجود در جامعه هیچ کدام از اطلاعات مشتریان را بصورت بلند مدت در سازمان خود نگهداری نخواهد کرد و تنها با استفاده از ابزارها و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات این امکان را برای مشتریان فراهم می آورد تا خود نسبت به گرفتن فایل های پشتیبان اقدام نمایند.

بنابراین ما تعهد می کنیم که امنیت اطلاعات شما را تضمین نموده و برای جلوگیری از هر نوع دسترسی غیرمجاز و افشای اطلاعات شما از همه شیوه‌های لازم استفاده نماییم تا امنیت اطلاعاتی را که گردآوری می‌کنیم، حفظ شود.

آبی سان همواره تلاش خواهد نمود تا این امکان را برای مشتریان فراهم آورد تا بیش از پیش از امنیت اطلاعات خود اطمینان حاصل نمایند.