آموزش
آموزش
کارشناسان و همکاران ما در آبی سان برای تأمین رضایت حداکثری مشتریان و کاربران کوشش می کنند کارگاه ها، سمینارها و دوره های آموزشی در حوزه های مرتبط با منابع انسانی و روان شناسی در دایره شایستگی های مربوط به نرم افزارها و سامانه های آبی سان برگزار نمایند. این آموزش ها در زمان های مختلفی بنا به صلاحدید و نیاز مشتریان برگزار خواهد که در زیر به برخی از آنها اشاره شده است :

آموزش‌ هنگام استقرار
آموزش‌ به کاربران جدید
کارگاه‌های بازآموزی
همچنین آبی سان در حال طراحی آموزش هایی تا بتواند مفاهیم مرتبط با منابع انسانی و روانشناسی صنعتی سازمانی را در حیطه سامانه های نرم افزاری برای مشتریان برگزار نماید.