شایستگی شماره ۱۱ : واقع گرایی
تعریف علمی
واقع گرایی یا بررسی واقعیت (Reality Teshiny): توانایی سنجش و هماهنگی، بین چیزی که به طور هیجانی تجربه شده و چیزی که بطور واقعی وجود دارد، تعریف می شود.
شایستگی واقع گرایی، تعیین می کند ما تا چه حد آنچه در جهان اطراف ما اتفاق می افتد را تشخیص می دهیم. ما یاد گرفته ایم تجربه های عینی خود را با انواع مطالبات، ترس ها، و کجی ها تفسیر و رنگ آمیزی کنیم. به منظور اجتناب از بروز خطاهای مربوط به ادراکات، باید فرآیندهایی قابل اعتماد را رشد دهیم که بتوانند احساسات، ادراکات، و اندیشه های ما را با موقعیت های لحظه ای و زودگذر، مطابقت دهند و با شواهد عینی، آنها را تأیید کنند.
استین و بوک، معتقدند واقع گرایی باید در لحظه ی "حال" عمل کند. بر این اساس اظهار داشته اند که : "واقع گرایی، عبارت است از سازگار شدن با موقعیت کنونی. این شایستگی، ظرفیت درک همه چیز به صورت عینی را نشان می دهد، و مسیری که در آن هستیم را شناسایی می کند، به جای آن که مسیر آرزوها را تذکر دهد یا ترس از وجود آرمان ها را تجلی سازد. به زبان ساده، واقع گرایی، توانایی اندازه گیری دقیق موقعیت های لحظه ای می باشد" .
بهترین راه سنجش و رشد شایستگی واقع گرایی، آن است که ادراکات و تمایل های خود را به سمت پرسش ها فرا بخوانیم و به طور منظم بدین امر مهم همت نهیم. این کار می تواند به صورت مؤثر و به چندین طریق صورت پذیرد.
اول آن که، از جسم خود و در سطح حسی، به بررسی امر بپردازید - " الان از نظر جسمی چه احساسی دارم؟ گرم هستم؟ سرد هستم؟ معمولی هستم؟ غمگینم؟ خارج از حالت طبیعی هستم؟" این اطلاعات، شما را متوجه چه چیز می کند؟
سپس، پرسش هائی از این قبیل از خودتان بپرسید: " چه اصواتی اکنون در اطراف من پخش می شوند که می توانم آنها را بشنوم؟ آیا آرام هستم؟ آیا می ترسم؟ عصبانی هستم؟ راه را گم کرده ام؟ احساس ایمنی دارم؟ قصد مبارزه با کسی را دارم؟ تا چه حد نسبت به موقعیتی که در آن واقع شده ام، دقیق و صحیح می توانم به بررسی و ارزیابی بپردازم؟ آیا افراد واقعاً آن طور که نشان می دهند، همانگونه احساس می کنند؟ آیا اهمیت آنچه که درک می کنم را غلو می نمایم – چه مثبت باشد یا منفی؟" (هوش هیجانی و رهبری سازمانی – مارسیا هاگس و دیگران – علی محمد گودرزی – مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی).
در مدیریت نیروی انسانی بهتر است بدانیم که :
واقع گرایی به افراد کمک می کند از شکست های غیرمنتظره، نا امیدی و بدشانسی هایی که می توانیم سهواً از آنها به عنوان استدلال و علل خاص، برای خودمان و یا سایر افراد استفاده کنیم، اجتناب ورزیم. به علاوه، آنها به ما کمک می کنند با هر کسی که درگیر با موقعیت مورد نظر ما می باشد، رابطه ای مشترک برقرار ساخته و تلاش های خود را موزون و هماهنگ نگه داریم.
مدیران سازمان ها و کارشناسان منابع انسانی و کارگزینی در برخی از مشاغل باید به میزان واقع گرایی در کارکنان توجه زیادی نمایند. مدیران و صاحبان کسب و کار به سادگی و با ابزارهای روانشناسی می توانند میزان و درجه شایستگی واقع گرائی را با دقت نسبتاً زیادی در افراد اندازه گیری نمایند تا اثربخشی انتخاب و انتصاب آنها تا میزان بالایی افزایش یابد.
تأثیر واقع گرایی در مدیریت سازمان

مديران روزانه بايد تصميم هايی بگيرند كه نتايج آن می تواند به موفقيت يا عدم موفقيت شركت منتهی شود. آنها بايد سريعاً با انعطاف پذيری و نظام ها و تغييرات وسيع سازمانی را هدايت كرده و به كاركنان روحيه و انرژي بدهند. گرفتن تصميم هاي غلط و يا عدم تصميم گيری می تواند به هرج و مرج مبدل شود و نتيجه آن كاهش اعتبار و ارزش سازمانی خواهد بود. پيامدهای چنين فرآيندی مانع از تحقق اهداف سازمان و تأمين انتظارات سهام داران مي شود. (آقايار، شريفي درآمدي،۱۳۸۶)

تصميم گيری مديران بخش مهمي از رفتار سازماني است؛ ولي شيوه تصميم گيری و كيفيت تصميم های نهايي كه آنان مي گيرند تا حد زيادی تحت تأثير ادراك های آنهاست. مديران می توانند از اطلاعات مربوط به احساسات خود در جهت تصميم گيری كارآمدكمك بگيرند. هر اندازه مدير بخواهد تصميم های برنامه ريزی نشده اتخاذ كند به همان ميزان نياز بيشتر به قضاوت خواهد داشت و اين قضاوت بر بعضی راه های غير مشخص، از طريق تجربه و بينش و ادراك مبتني است. (رابينز، سنزو،۱۳۷۹)

در واقع، مديران زمانی می توانند يك تصميم صحيح و به جا بگيرند كه از اطلاعات خود بهره بگيرند و هيجان های خود را كنترل كنند و اين همان هوش هيجانی است كه تعيين می كند كه چگونه رفتار خود را اداره كنند و با مشكلات اجتماعی كنار بيايند و تصميم هايی بگيرند كه به نتايج مثبت ختم شود. (گنجي،۱۳۸۶)

چگونه می توان شایستگی واقع گرایی را سنجید؟
با استفاده از آزمون EQ می تواند بسیار راهگشا باشد. آزمون هوش هیجانی بار – آن(BAR-ON) برای شناخت صحیح و سریع میزان شایستگی واقع گرایی و ۱۴ شایستگی کلیدی دیگر در کارکنان بویژه در زمان استخدام و جابجائی های شغلی بکار می رود.

شایستگی های EQ

آزمون هوش هیجانی بار – آن دارای ۱۵ خصیصه و یا بهتر بگوئیم شایستگی است که با کلیک برروی هر کدام از آنها می توانید اطلاعات مفیدی از هریک بدست آورید.