درباره ما
درباره ما
با وجود حجم تولید ادبیات و تجاربی مدیریتی که به ویژه در دو دهه اخیر در کشور بروز و ظهور یافته است سازمان های ایرانی به دلایل متعدد و بویژه از نظر مدیریت منابع انسانی با ضعف ها و کاستی های زیادی مواجه بوده اند. این مهم هم به ضعف نیروی انسانی متخصص در این حوزه بر می گردد و هم به دانش و تخصص اداره سرمایه های انسانی سازمان ها. اما دلایل دیگری نیز برای فقدان توسعه کافی در این حوزه می توان برشمرد که مهمترین آن در دسترس نبودن ابزارهای کافی و کارآمد برای برای مدیریت پیچیده ترین و چندبعدی ترین مخلوق خداوند یعنی "انسان" باشد. همه کارآفرینان و کارفرمایان و مدیران کسب و کار و صنایع و سازمان های ایرانی با مشکلات و معضلات اداری نیروی کار ایرانی مواجه بوده و هستند. همه ایشان کم و بیش با هنرمندی و درایت ولی با صرف هزینه های مادی و معنوی گزاف، سعی در بهبود این حوزه در سازمان مطبوع خود نموده اند. آبی سان با درک این چالش ها و شناخت خلاء های ابزاری در حوزه مدیریت منابع انسانی پای به عرصه خدمت نهاده است.
در اولین گام آبی سان محور فعالیت خود را بر روی جذب و استخدام که درگاه توسعه و تعالی هر سازمانی است گذاشته است و تلاش می نماید معضلات و مشکلات ورود نیروی کار نامنطبق ایرانی را به سازمان ها کاهش و بلکه جلوگیری نماید.
در این مسیر دراز و ناهموار و سخت و پرچالش؛ وامدار یاری تمام کسانی خواهیم بود که در این عرصه دستی در آتش دارند و هواخواه دگرگونی وضع موجودند.