فروش سامانه Assessment Center
فروش سامانه Assessment Center جذب
مدیران و کارشناسان و مشاوران منابع انسانی همواره در استفاده از ابزارهای مدیریت منابع انسانی با مشکلات زیادی روبرو بوده اند. بدلیل حجم و گستره نیاز به مستندات، مدارک، آزمون ها و تبدیل ویژگی های انسانی به عدد و مقایسه و گزارش گیری از آنها؛ چالش های زیادی را برای سازمان ها و کارشناسان پدید آورده و عملاً پیاده سازی پروژه ها و سیستم های منابع انسانی را دچار اختلال می کرد.
آبی سان با درک این نیاز و با هدف گسترش استفاده از سیستم های کانون ارزیابی پا به عرصه تولید نرم افزار و آسان سازی ابزارهای این حوزه نهاد. بر این اساس سامانه نرم افزاری کانون ارزیابی جذب آماده عرضه به مدیران شرکت ها، مدیران و کارشناسان و مشاوران منابع انسانی است. در زیر تلاش شده ابعاد و ویژگی های مختلف این سامانه به علاقه مندان معرفی شود. همچنین با کلیک بر لینک سمت چپ با ابعاد مختلف نرم افزار کانون ارزیابی بیشتر آشنا شوید.

سیستم کانون ارزیابی آبی سان چه تمایزاتی دارد؟

سیستم کانون ارزیابی آبی سان چه منافعی برای سازمان ها دارد؟

سیستم کانون ارزیابی آبی سان چه کارکردهای در حوزه منابع انسانی دارد؟

ویژگی های کاربردی دیگر سامانه آبی سان کدام است؟

سامانه آبی سان چه ویژگی های نرم افزاری دارد؟

آبی سان چه وظایفی (خدمات) دارد ؟