آزمون EQ مشخص کننده هوش هیجانی
اکثر دانشمندان مدیریت و روانشناسی معتقدند بیش از ۷۵ درصد موفقيت‌های انسان‌ها در کسب و کار و سياست و مسايل ديگر مربوط به هوش هيجانی (EQ) مي شود نه هوش معمولی. درباره هوش هيجانی می توان گفت که بر خلاف هوش معمولی قابل آموزش است. مديران امروزی بايد بالای ۷۵درصد، از هوش هيجانی برخوردار باشند. پژوهش های متعددی نشان می دهد بين هوش هيجاني و خلاقيت ٩٠ درصد همبستگي وجود دارد.
برای دستیابی به موفقیت ما بايد ابتدا هيجانات خود را بشناسيم و سپس هيجانات و احساسات ديگران را مديريت کنيم و هميشه اين را در نظر بگيريم که ٩٥ درصد بشنويم و فقط ٥ درصد به ديگران پيام بدهيم.
هوش هیجانی ترجمه واژه Emotional Intelligence است و در واقع EQ معادل واژه Emotional Quotient یا بهره هوش هیجانی یا هوشبهر هیجانی است. در تعریف EQ آورده شده که مقیاسی از میزان و حدود درجه هوش هیجانی می باشد. EQ، اولین بار توسط بار- آن مطرح شده است.
رشد و توسعه هوش هیجانی افراد را شاداب تر، خشنود تر و موفق تر می سازد، انگیزه افراد را بیشتر و توانایی افراد را برای کنترل استرس افزایش می دهد. همچنین هوش هیجانی بالاتر توانایی کنترل تعارضات با سایر افراد را بهبود داده و کمک می کند افراد با دلگرمی و آسودگی خاطر و نظم و انضباط بیشتری رفتار کرده و فعالیت کنند.
بالا بودن هوش هیجانی به مدیران منابع انسانی نشان می دهد افراد حتی بدون تحصیلات عالی هم می توانند در زندگی و شغل مورد نظر موفق باشند. این شایستگی بویژه در انتخاب پست های مدیریتی و نیازمند رهبری بسیار صاحب اهمیت است. در واقع موفقیت رهبران و مدیران سازمان ها و کسب و کارها در هر نقطه ای از دنیا وابسته به بالا بودن هوش هیجانی ایشان می باشد.
آزمون هوش هیجانی بار - آن که مهمترین ویژگی و علت استفاده از آن در سازمان ها به غیر از دقت آن؛ خوداظهاری و خود گزارشی آن توسط افراد است توسط بار - آن تقریباً در دوره ای بیست ساله طراحی شده است.
شناخت بیشتر شایستگی های EQ و تاثیر آن بر شغل، کمک زیادی به استخدام و بکارگماری درست و دقیق فرد در سازمان می کند.

شایستگی های EQ

آزمون هوش هیجانی بار – آن دارای ١٥ خصیصه و یا بهتر بگوئیم شایستگی است که با کلیک برروی هر کدام از آنها می توانید اطلاعات مفیدی از هریک بدست آورید.