سامانه جذب و استخدام
سامانه جذب و استخدام
طبق یک ضرب المثل انگلیسی، کارکنان بر اساس دانسته هایشان استخدام شده ولی بر اساس نوع رفتارشان اخراج می شوند. درصد زیادی از کارفرمایان و کارآفرینان اعلام کرده اند که عدم تناسب شخصیت، اصلی ترین عامل اخراج کارکنانشان بوده است. بنابراین توجه به معیارهای شخصیتی، روان شناختی، ارتباطاتی، هوشی و . . . و انطباق آن با شغل و خواست ها و نیازهای مورد انتظار مدیران, اهمیت زیادی در موفقیت هر کسب و کاری دارد. آبی سان سامانه جذب و استخدام را در پاسخ بدین نیاز آماده عرضه نموده است. ما در لحظه انتخاب نیروی کار کیفیت تصمیم کارفرما را تا حد بسیار زیادی از نظر روان شناختی، شخصیتی و هوشی افزایش می دهیم.
برای آشنایی با تاریخچه، ویژگی ها، و دست آوردهایی که هر آزمون برای صاحبان و مدیران سازمان و کارشناسان منابع انسانی به ارمغان می آورد بر روی هر آیکون مورد نظر کلیک کنید.
سامانه جذب و استخدام را بیشتر بشناسید.