با کارکنان آبی سان آشنا شوید
با کارکنان آبی سان آشنا شوید
دانیال یزدانی نیا
مدیر توسعه محصول
و مشاور مدیریت در امور بازاریابی و تبلیغات
فوق لیسانس مدیریت بازرگانی - گرایش بازاریابی بین الملل
دانشکده مدیریت دانشگاه ارشاد
همواره در زندگی محیط های مختلف را به گونه ای می یابم که خلاقیت و نوآوری هایم شکوفا و مورد استفاده قرار بگیرند.

با سپاس
دانیال یزدانی نیا

١٣٩١/١١/١١

ندا کسمائی

کارشناس تبلیغات
ویژگی که در آبی سان بسیار مهم و ارزشمند است این است که می توانی خودت باشی، مجبور نیستی خود را به جز آنچه هستی نشان دهی . محیط سالم آن جزء مهم ترین ویژگی های آن است، احترامی بین همکاران و مدیرانمان هست که به نظرم خیلی با ارزش است.

ندا کسمائی

١٣٩١/١١/١١