محصولات ما
محصولات ما
اداره كار آمریكا متوسط هزینه یك استخدام نادرست را تا ۳۰ درصد درآمدهای بالقوه اولین سال استخدام برآورد کرده است. سایر كارشناسان نیز ضمن موافقت با این آمار معتقدند كه این درصد تنها در صورتی است كه خطای این تصمیم طی شش ماه اول استخدام مشخص و اصلاح گردد. اگر این اشتباه مشخص نشود و بعداً آشكار گردد، این هزینه ها می تواند به طور قابل ملاحظه و فزاینده ای افزایش یابد
آبی سان با توجه به پیشگامی مؤسسین خود در عرصه نرم افزار و منابع انسانی؛ تمرکز خود را بر روی تولید و عرضه راهکارها و محصولات مبتنی بر فناوری اطلاعات در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت شایستگی و استعدادها در سازمان ها قرار داده است. بر این اساس آبی سان در اولین گام سه محصول را در حوزه جذب و استخدام آماده عرضه نموده است که در نوع خود اولین محصول محسوب شده و بعد گزینش نیروی انسانی شایسته را برای سازمان ها هدف قرار داده است. آبی سان تکمیل زنجیره فرآیندهای مدیریت منابع انسانی را با عرضه محصولات مبتنی بر راه کارهای فناوری اطلاعات در دستور کار خود دارد. فرآیندهای مدیریت منابع انسانی به دلیل پیچیدگی ها و تخصص های گوناگون جزو چندبعدی ترین فرآیندهای مدیریتی محسوب شده و لذا کمتر مورد توجه عرضه کنندگان فناوری اطلاعات قرار می گیرد.
آبی سان با درک نیاز سازمان ها در گام اول سه محصول را متناسب با خواست ها و نیازهای هر یک از شرکت های بزرگ، متوسط و کوچک آماده عرضه نموده است.
برای آشنایی بیشتر با هر یک از راهکارهای آبی سان می توانید با کلیک بر روی هر یک از تصاویر اطلاعات بیشتر و مفیدتری و مفیدتری از ابعاد و ویژگی های محصولات بدست آورید.